Aankoopbegeleiding

Insito - De Zwedenspecialist plaatst op beperkte schaal advertenties van Zweedse en Noorse makelaars op onze website. Dit is natuurlijk slechts een klein deel van het totale aanbod op de Zweedse / Noorse onroerend goed markt. De kans is dan ook reëel dat u een object vindt dat niet op de website van Insito te vinden is. Ook voor ondersteuning bij de aankoop van al die andere objecten in Zweden en Noorwegen kunt u een beroep doen op Insito - De Zwedenspecialist.Hieronder de diverse deelterreinen waarop De Zwedenspecialist u desgewenst kan ondersteunen. Veel van deze zaken kunt u zelf en zijn ook leuk om zelf te doen, maar daar waar dat lastig voor u is of niet tot het gewenste resultaat leidt,kunt u ons inschakelen. Dat geldt ook voor hulp bij het zoeken naar een huurwoning in Zweden. De zaken die wij hieronder beschrijven, hebben ook betrekking op huurondersteuning die wij kunnen bieden.

Onze aankoopbegeleiding kan bestaan uit de volgende onderdelen:

Zoeken

De zoektocht naar een huis in Zweden of Noorwegen kunt u naar believen uitbesteden aan Insito, maar het is leuker om eerst zelf eens rond te kijken en u te verheugen op al het moois dat te koop is. Het kan zijn dat u uw droomhuis vindt op de website van Insito - De Zwedenspecialist, maar natuurlijk staan wij u ook graag met raad en daad terzijde wanneer u ergens anders een huis of bedrijf heeft gevonden. En voor wat betreft het zoeken naar een object in Zweden of Noorwegen: kijkt u in ieder geval eens of onze Mailservice iets voor u is. Deze mailservice is in alle gevallen kosteloos.

Communicatie met Zweedse en Noorse makelaars

Een redelijk deel van de makelaars beheerst de Engelse of Duitse taal voldoende om u in woord en geschrift te woord te staan en te begrijpen dat u een afspraak wilt maken voor de bezichtiging van een huis. Iets lastiger wordt het wanneer u specifieke vragen hebt over de staat van onderhoud of de ligging van een object. Hoewel ook dan een deel van de makelaars nog redelijk met u zal kunnen communiceren, wordt de kans op misverstanden al iets groter. Of, wat vaak gebeurt, u krijgt simpelweg geen of veel te laat antwoord. De Zwedenspecialist neemt u deze lastige klus uit handen. Wij spreken en schrijven de taal en dat vergemakkelijkt de communicatie met de makelaar en voorkomt veel misverstanden.

Objectbeschrijvingen vertalen

Op de Zweedse en Noorse websites vindt u voldoende informatie over ieder huis. Foto’s spreken voor zich, maar de bijbehorende objectbeschrijvingen geven af en toe wat problemen. Desgewenst vertaalt De Zwedenspecialist een of meerdere objectbeschrijvingen voor u. En ter geruststelling: wanneer u twee of drie van zulke objectbeschrijvingen van ons hebt ontvangen, kunt u in het vervolg 90% van de teksten prima zelf lezen.

Commentaar geven op huizen

Het is de taak van een verkopende makelaar om het huis of bedrijf van een opdrachtgever zo voordelig mogelijk in beeld te brengen en te beschrijven, opdat er zo snel mogelijk een goed betalende koper op af komt. Voor u als zoekende op de Scandinavische woningmarkt is het zaak om door deze uiterlijke presentatie heen te prikken en de nadelen of gebreken van een object te ontdekken. Juist dan kan advies van Insito Real Estate - De Zwedenspecialist van pas komen. Wij zullen een object met iets meer afstandelijkheid bekijken en zullen mogelijk iets kritischer naar een huis kijken dan u zelf zult doen. Bij dit soort grote uitgaven is het erg belangrijk dat u een goede mix vindt tussen ‘een goed gevoel’ en een objectieve blik. Wij zijn u daarbij graag van dienst.

 


Inspectierapport vertalen

Als koper van een huis in Zweden en Noorwegen heeft u “undersökningsplikt”, d.w.z. u dient zich als koper goed te informeren over de algehele staat van onderhoud van een object. Bij de wat nieuwere huizen ziet u vrij snel dat er niet veel aan mankeert, maar zeker bij de oudere huizen of de iets minder goed onderhouden huizen, is de kans groter dat er gebreken zijn die u als leek niet ziet. In dat geval kan een inspectie (‘besiktning’) door een geaccrediteerd keuringsbedrijf worden aangevraagd. Dit aanvragen kan door Insito - De Zwedenspecialist worden geregeld. Echter, het rapport dat de inspecteur oplevert, is altijd in het Zweeds / Noors. In dat geval is een vertaling van het rapport min of meer noodzakelijk. De Zwedenspecialist verzorgt deze vertaling voor u.

Filmservice

In sommige gevallen kan het interessant zijn om ook van onze filmservice gebruik te maken. Wij filmen het huis dat u op het oog heeft en maken een bezichtigingsrapport op dat u vervolgens krijgt toegestuurd. Graag verwijzen wij u naar de pagina Filmservice

Ondersteuning en advisering in het onderhandelingsproces

Een huis of bedrijf kopen in Scandinavië is iets heel anders dan in Nederland. Zweden en Noorwegen mogen in veel dingen lijken op ons eigen land, maar de onroerend goed markt verschilt enorm van Nederland. De prijzen zijn in Zweden flink lager dan in Nederland, maar zaken als de staat van onderhoud en de afstand tot voorzieningen zijn ook onvergelijkbaar met Nederland. In Noorwegen zijn de prijzen traditioneel wat hoger en het verschil met Nederland is niet heel groot. Er is de laatste jaren zowel in Zweden als in Noorwegen sprake van een grote vraag naar huizen. In veel gevallen zijn huizen binnen enkele maanden verkocht … en soms zelfs boven de vraagprijs! Er is in Zweden en in Noorwegen - net als momenteel in Nederland - dus sprake van een verkopersmarkt.

En dan is er nog de manier waarop in Zweden en Noorwegen onderhandeld wordt over de prijs. In Nederland ligt het verkoopproces stil zodra er door een gegadigde een bod wordt uitgebracht. In Zweden en Noorwegen wordt er vaak bewust gezocht naar meerdere bieders tegelijkertijd, zodat de prijs kan worden opgedreven. Geen wonder dat wij als Nederlanders vaak achter het net vissen òf juist een te hoge prijs betalen. Zeker in deze fase van uw zoektocht naar een huis kan het nuttig zijn om Insito Real Estate in te schakelen. Wij kunnen u ondersteunen en adviseren en daarmee de kans vergroten dat u het huis van uw dromen kunt aanschaffen en bovendien tegen een prijs die niet te hoog is. Wij zullen niet schromen om een negatief advies te geven als u in het vuur van de onderhandelingen te hoog dreigt te bieden.

Koopcontract vertalen

Ook in Scandinavië wordt de koop bezegeld met een koopovereenkomst (Köpekontrakt). En vanzelfsprekend is deze koopovereenkomst opgesteld in de Zweedse of Noorse taal. Slechts een enkele makelaar heeft een Engelstalige standaardversie van een koopcontract beschikbaar. In veel gevallen zal dit voor u niet voldoende zijn en hebt u behoefte aan een goede vertaling van de koopovereenkomst in uw eigen taal, zodat u weet waarvoor u tekent. Insito - De Zwedenspecialist levert een letterlijke vertaling van de gehele koopovereenkomst, desgewenst inclusief een vertaling van de vragenlijst die door de verkoper zal zijn ingevuld en de latere koopakte (Köpebrev) en de zogeheten Fastighetsutdrag.

After sales zaken (bank, verzekeringen, belastingen)

Rondom de aankoop van een onroerend goed in Zweden of Noorwegen zult u nog meer zaken tegenkomen: een bankrekening openen, een verzekering afsluiten, een telefoonaansluiting regelen, contacten met gemeente en nutsbedrijven, invullen van een belastingformulier, inkomende post, bankoverschrijvingen via internetbankieren, etcetera. Het zal u niet verbazen dat veel van deze zaken in de Zweedse en Noorse taal geschreven en geregeld worden. De Zwedenspecialist kan u ook in deze ‘after sales’ zaken van dienst zijn.
Voor startende ondernemers: het ondernemerspakket

Het Ondernemerspakket is een dienstenpakket voor degene die een eigen bedrijf wil starten in Zweden. Dit pakket wordt in overleg samengesteld en kan bijvoorbeeld bestaan uit het schrijven van een bedrijfsplan (Affärsplan), een marktonderzoek, contacten met financiers, etc. Wanneer u een bedrijf gaat starten in Zweden, hebt u net als in Nederland een bedrijfsplan nodig. Insito - De Zwedenspecialist kan u assisteren bij het schrijven of het gehele plan desgewenst voor u opstellen, inclusief (en vooral) de financiële paragraaf. Bovendien: voor de Zweedse bank leveren wij een exemplaar in de Zweedse taal.

Voor nadere informatie verwijzen wij naar de pagina BEDRIJFSADVIES

Waarom aankoopbegeleiding door Insito - De Zwedenspecialist?

Zoals hierboven al geschreven zijn er zaken die u prima zelf kunt en die ook erg leuk zijn om zelf te doen. Laat u dat plezier niet ontnemen door alles uit te besteden. Toch kan het goed zijn om bij een deel van bovengenoemde onderdelen in het zoek- en aankoopproces de hulp van Insito - De Zwedenspecialist in te roepen. Een aantal zaken kunt u zelf, maar soms is het handig dat u op een deskundige terug kunt vallen die de huizenmarkt in Zweden en Noorwegen kent en de taal beheerst. Enkele overwegingen om Insito - De Zwedenspecialist in te schakelen zouden kunnen zijn:

Contact
Langedijk 23
7958 PJ Koekange
Telefoon: 06 - 51816009
E-mail: info@dezwedenspecialist.nl
© Copyright 2014-2018 Insito. All rights reserved.